Subha choghadiya


12 November 2019, (Tuesday)

Choghadiya Muharat Day

Muhurta Time
Rog 06 : 12 : 00 - 07 : 34 : 30
Udveg 07 : 34 : 30 - 08 : 57 : 00
Char 08 : 57 : 00 - 10 : 19 : 30
Labh 10 : 19 : 30 - 11 : 42 : 00
Amrit 11 : 42 : 00 - 13 : 04 : 30
Kaal 13 : 04 : 30 - 14 : 27 : 00
Shubh 14 : 27 : 00 - 15 : 49 : 30
Rog 15 : 49 : 30 - 17 : 12 : 00

Choghadiya Muharat Night

Muhurta Time
Kaal 17 : 12 : 00 - 18 : 49 : 30
Labh 18 : 49 : 30 - 20 : 27 : 00
Udveg 20 : 27 : 00 - 22 : 04 : 30
Shubh 22 : 04 : 30 - 23 : 42 : 00
Amrit 23 : 42 : 00 - 25 : 19 : 30
Char 25 : 19 : 30 - 26 : 57 : 00
Rog 26 : 57 : 00 - 28 : 34 : 30
Kaal 28 : 34 : 30 - 06 : 12 : 00

Choghadiya

The following Chaughadiya are shown for the date 12 November, 2019 Choghadiya, Chaughadia, Chogadia timings for Varanasi, Uttar Pradesh, India".