Subha choghadiya


26 January 2020, (Sunday)

Choghadiya Muharat Day

Muhurta Time
Udveg 06 : 43 : 60 - 08 : 05 : 38
Char 08 : 05 : 38 - 09 : 27 : 15
Labh 09 : 27 : 15 - 10 : 48 : 52
Amrit 10 : 48 : 52 - 12 : 10 : 30
Kaal 12 : 10 : 30 - 13 : 32 : 08
Shubh 13 : 32 : 08 - 14 : 53 : 45
Rog 14 : 53 : 45 - 16 : 15 : 22
Udveg 16 : 15 : 22 - 17 : 37 : 00

Choghadiya Muharat Night

Muhurta Time
Shubh 17 : 37 : 00 - 19 : 15 : 22
Amrit 19 : 15 : 22 - 20 : 53 : 45
Char 20 : 53 : 45 - 22 : 32 : 08
Rog 22 : 32 : 08 - 24 : 10 : 30
Kaal 24 : 10 : 30 - 25 : 48 : 52
Labh 25 : 48 : 52 - 27 : 27 : 15
Udveg 27 : 27 : 15 - 29 : 05 : 38
Shubh 29 : 05 : 38 - 06 : 43 : 60

Choghadiya

The following Chaughadiya are shown for the date 26 January, 2020 Choghadiya, Chaughadia, Chogadia timings for Varanasi, Uttar Pradesh, India".