Subha choghadiya


22 September 2019, (Sunday)

Choghadiya Muharat Day

Muhurta Time
Udveg 05 : 46 : 00 - 07 : 17 : 15
Char 07 : 17 : 15 - 08 : 48 : 30
Labh 08 : 48 : 30 - 10 : 19 : 45
Amrit 10 : 19 : 45 - 11 : 51 : 00
Kaal 11 : 51 : 00 - 13 : 22 : 15
Shubh 13 : 22 : 15 - 14 : 53 : 30
Rog 14 : 53 : 30 - 16 : 24 : 45
Udveg 16 : 24 : 45 - 17 : 55 : 60

Choghadiya Muharat Night

Muhurta Time
Shubh 17 : 55 : 60 - 19 : 24 : 45
Amrit 19 : 24 : 45 - 20 : 53 : 30
Char 20 : 53 : 30 - 22 : 22 : 15
Rog 22 : 22 : 15 - 23 : 51 : 00
Kaal 23 : 51 : 00 - 25 : 19 : 45
Labh 25 : 19 : 45 - 26 : 48 : 30
Udveg 26 : 48 : 30 - 28 : 17 : 15
Shubh 28 : 17 : 15 - 05 : 46 : 00

Choghadiya

The following Chaughadiya are shown for the date 22 September, 2019 Choghadiya, Chaughadia, Chogadia timings for Varanasi, Uttar Pradesh, India".